Browsing: רכב חשמלי

כלי רכב חשמליים (EVs) הם קטגוריה של כלי רכב הפועלים על מנועים חשמליים להנעה, תוך שימוש באנרגיה המאוחסנת בסוללות נטענות. בשנים האחרונות, כלי רכב חשמליים צברו פופולריות בשל מאפיינים ידידותיים לסביבה, עלויות תפעול נמוכות יותר והתקדמות בטכנולוגיית הסוללות.

סוגים של רכבים חשמליים

  • רכבים חשמליים עם סוללות (BEV): אלה הם כלי רכב חשמליים ללא מנוע בעירה פנימית.
  • כלי רכב היברידיים חשמליים נטענים (PHEVs): לכלי רכב אלה יש גם מנוע בעירה פנימית וגם מנוע חשמלי.
  • רכבים חשמליים היברידיים (HEV): לרכבים אלה יש גם מנוע בעירה פנימית וגם מנוע חשמלי, אך לא ניתן לחבר אותם לטעינה מחדש.
  • כלי רכב חשמליים של תאי דלק (FCEVs): כלי רכב אלה משתמשים בתאי דלק מימן כדי לייצר חשמל עבור המנוע החשמלי.