Browsing: רכב היברידי

רכב היברידי הוא סוג של רכב המשלב בין מנוע דלק למנוע חשמלי. המטרה העיקרית של רכב היברידי היא להגביר את יעילות הדלק של הרכב, ובכך להפחית את הפליטות של גזי חממה. המנוע החשמלי משמש בעיקר לתמוך במנוע הדלק במהלך האצה או נסיעה במהירות גבוהה. במצבים אלה, המנוע הדלקי פחות יעיל, ולכן המנוע החשמלי מסייע לו.