Browsing: Tech

יתרונות מצלמה משודרגתיחס גובה – רוחב גדול לקריאה נוחההתוכנה מתוקנת ברובהמפרטים מהשורה הראשונהיכולות ריבוי משימות מעולות חסרונות ביצועי מצלמה חלשים…