Browsing: History

רוב ההתפתחויות ברווחת האדם בהיסטוריה התרחשו מאז המהפכה התעשייתית. Luke Muehlhauser הוא חוקר החוקר סיכונים לציוויליזציה האנושית. בשנה שעברה הוא פתח בפרויקט…